Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2015

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Ευβοϊκών Σπουδών Τοπικό Τμήμα Χαλκίδας προσκαλεί τα μέλη του Τοπικού Τμήματος Χαλκίδας να προσέλθουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2015, ώρα 18:30, και σε περίπτωση μη απαρτίας την επόμενη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 18:30 στα γραφεία του Τοπικού Τμήματος Χαλκίδας, στο Σπίτι με τ' Αγάλματα, στη Χαλκίδα.

Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης είναι:
  1. Διαπίστωση απαρτίας.
  2. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης.
  3. Γενική Απολογιστική Έκθεση.
  4.  Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  5. Απαλλαγή του Δ.Σ.
  6. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου 7μελούς Διοικητικού Συμβουλίου και 3μελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής του Τοπικού Τμήματος Χαλκίδας.
Τα μέλη που επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα και έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Τοπικών Τμημάτων και το Καταστατικό της Εταιρείας Ευβοϊκών Σπουδών, μπορούν να το πράξουν κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.

Για το Δ.Σ
Ο Πρόεδρος                                                                 Η Γραμματέας
Αριστείδης Αράπογλου                                                    Άννα Τσιούπρου