Επετηρίδα Εταιρείας Ευβοϊκών Σπουδών Τ.Τ. Χαλκίδας

ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ

Η Εταιρεία Ευβοϊκών Σπουδών Τ.Τ Χαλκίδας ιδρύθηκε στις 8 Ιουνίου 1957, σε Γενική Συνέλευση των αντεπιστελλόντων μελών της Εταιρείας στη Χαλκίδα, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, στην αίθουσα τελετών του Δημαρχείου. Την όλη πρωτοβουλία είχε ο Θεόδωρος Θεοχάρης.
Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιος αποτέλεσαν οι:
 • Πρόεδρος: Θεόδωρος Δ. Θεοχάρης, Δικηγόρος, Λογοτέχνης.
 • Γενικός Γραμματέας: Ελευθέριος Ιωαννίδης, Γραμματέας Δήμου Χαλκιδέων.
 • Ταμίας: Αχιλλέας Παπαθανασίου, Βιομήχανος.
 • Σύμβουλοι: Βούλα Ξυπολιά, Λογοτέχνης, Ευαγγελία Τζάρα, Οδοντίατρος, Δημήτρης Πασσάς, Ιατρός, Μενασέ Κοέν, Έμπορος.

Η ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
 • Μητροπολίτης Χαλκίδας Γρηγόριος
 • Σαραφιανός Σαραφιανός, Ιατρός, Δήμαρχος Χαλκιδέων.
 • Βασιλείου, Δημήτριος, Δικηγόρος
 • Κακαράς, Αντώνιος, Ιατρός, τ. Βουλευτής.
 • Καλλίας, Κωνσαντίνος,  Δικηγόρος, Υπουργός Παιδείας, Υπουργός Δικαιοσύνης.
 • Λεμπέσης, Αγησίλαος, Ιατρός.
 • Μάτσας, Γεώργιος, Δικηγόρος, Δ/ντης εφημερίδας "Εύριπος".
 ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
 1958-1959
 • Επίτιμος Πρόεδρος: Ανδρέας Ιωάννου, Νομάρχης Εύβοιας.
 • Πρόεδρος: Θεόδωρος Δ. Θεοχάρης, δικηγόρος, Λογοτέχνης.
 • Αντιπρόεδρος: Βούλα Γλυκού-Ξυπολιά, Δικηγόρος, Εκπαιδευτικός, Δ/ντρια τηλεφημερίδας "Πνοή της Ελληνίδος".
 • Γενικός Γραμματέας: Ελευθέριος Ιωαννίδης, Γραμματέας Δήμου Χαλκιδέων.
 • Ταμίας: Μενασέ Κοέν, Έμπορος.
 • 'Εφορος: Αχιλλεάς Παπαθανασίου, Βιομήχανος.
 • Σύμβουλοι: Ισίδωρος Παπαθεοδώρου, Δικηγόρος, Ευαγγελία Τζάρα, Οδοντίατρος.
1960-1961
 • Επίτιμος Πρόεδρος: Ανδρέας Ιωάννου, τ. Νομάρχης Εύβοιας.
 • Πρόεδρος: Θεόδωρος Δ. Θεοχάρης, Δικηγόρος, Λογοτέχνης.
 • Αντιπρόεδρος:  Αλέξανδρος Χαρισιάδης, Ιατρός.
 • Γενικός Γραμματέας: Ισίδωρος Παπαθεοδώρου, Δικηγόρος.
 • Ταμίας: Ανάργυρος Μπάλλας, Λογιστής.
 • 'Εφορος: Σπύρος Κοκκίνης, Δ/ντης Δημόσιας Βιβλιοθήκης Χαλκίδας, Λογοτέχνης.
1962-1963
 • Πρόεδρος: Αλέξανδρος Χαρισιάδης, Ιατρός.
 • Αντιπρόεδρος: Κων/νος Κυριακούλης, Οδοντίατρος.
 • Γενικός Γραμματέας: Ισίδωρος Παπαθεοδώρου, Δικηγόρος.
 • Ταμίας: Αντώνιος Μαργαρίτης, Συνταγματάρχης ε.α., τ. Δήμαρχος Χαλκιδέων.
 • 'Εφορος: Μωϋσής Σακκής, Γεωπόνος.
 • Σύμβουλοι:  Ανάργυρος Μπάλλας, Λογιστής, Δημήτριος Μαρμαράς, Δικηγόρος.
1963-1965
 • Πρόεδρος: Αλέξανδρος Χαρισιάδης, Ιατρός.
 • Αντιπρόεδρος: Κων/νος Κυριακούλης, Οδοντίατρος.
 • Γενικός Γραμματέας: Ισίδωρος Παπαθεοδώρου, Δικηγόρος.
 • Ταμίας: Αντώνιος Μαργαρίτης, Συνταγματάρχης ε.α., τ. Δήμαρχος Χαλκιδέων.
 • 'Εφορος: Νικόλαος Κανατσέλος, Καθηγητής.
 • Σύμβουλοι:  Ανάργυρος Μπάλλας, Λογιστής, Δημήτριος Μαρμαράς, Δικηγόρος.
1966-1969
 • Πρόεδρος: Αλέξανδρος Χαρισιάδης, Ιατρός.
 • Αντιπρόεδρος: Λίζα Μάλλιου.
 • Γενικός Γραμματέας: Ισίδωρος Παπαθεοδώρου, Δικηγόρος.
 • Ταμίας: Αντώνιος Μαργαρίτης, Συνταγματάρχης ε.α., τ. Δήμαρχος Χαλκιδέων.
 • 'Εφορος: Δημήτριος Διακομόπουλος, Δικηγόρος.
 • Σύμβουλοι:  Δημήτριος Δεμετζής, Λογοτέχνης, Ευστάθιος Πάλλης, Καθηγητής.
 1970-1974
 • Πρόεδρος: Αλέξανδρος Χαρισιάδης, Ιατρός.
 • Αντιπρόεδρος: Ελευθέριος Ιωαννίδης, Τμηματάρχης Δήμου Χαλκιδέων.
 • Γενικός Γραμματέας:Νικόλαος Γκρίτζαλης, Καθηγητής.
 • Ταμίας: Αντώνιος Μαργαρίτης, Συνταγματάρχης ε.α., τ. Δήμαρχος Χαλκιδέων.
 • 'Εφορος: Δημήτριος Διακομόπουλος, Δικηγόρος.
 • Σύμβουλοι:  Αναστασία Λειβαρά, Κίμων Σταματούρος, Καθηγητής, Νικόλαος Πνευματικός.
1975-1976
 • Πρόεδρος: Αντώνιος Μάτσας, Μηχανικός.
 • Αντιπρόεδρος: Ελευθέριος Ιωαννίδης, Τμηματάρχης Δήμου Χαλκιδέων.
 • Γενικός Γραμματέας: Νικόλαος Χατζηγιάννης, Επιχειρηματίας.
 • Ταμίας: Αλέξανδρος Αίσωπος, Έμπορος.
 • 'Εφορος: Αδαμάντιος Σάμψων, Αρχαιολόγος.
 • Σύμβουλοι: Θεόφιλος Δημητρίου, Ιδ. Υπάλληλος, Ιωάννης Αναστασόπουλος, Λογοτέχνης.
1976-1978
 • Πρόεδρος: Αντώνιος Μάτσας, Μηχανικός.
 • Αντιπρόεδρος: Λεωνίδας Παύλου, Φαρμακοποιός.
 • Γενικός Γραμματέας: Νικόλαος Χατζηγιάννης, Επιχειρηματίας.
 • Ταμίας: Αλέξανδρος Αίσωπος, Έμπορος.
 • 'Εφορος: Νικόλαος Περγάμαλης, Μηχανικός.
 • Σύμβουλοι: Νικόλαος Μαργέτης, Δικηγόρος, Αδαμάντιος Σάμψων, Αρχαιολόγος.
1978-1981
 • Πρόεδρος: Κυριάκος Ρουμπής, Καθηγητής.
 • Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Κατσάλης, Πολιτικός Μηχανικός.
 • Γενικός Γραμματέας: Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δ/ντής Δήμου Χαλκιδέων.
 • Ταμίας: Ελευθέριος Γάσπαρης, Υπ/λος Εμπορ. Τράπεζας.
 • 'Εφορος: Αναστάσιος Καλαθέρης, Πολιτικός Μηχανικός.
 • Σύμβουλοι: Νικόλαος Περγάμαλης, Μηχανικός, Γεώργιος Καδίτης, Καθηγητής.
1982-1984
 • Πρόεδρος: Δημήτριος Κατσάλης, Πολιτικός Μηχανικός
 • Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Καδίτης, Καθηγητής.
 • Γενικός Γραμματέας: Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δ/ντής Δήμου Χαλκιδέων.
 • Ταμίας: Ελευθέριος Γάσπαρης, Τμ/ρχης Εμπορ. Τράπεζας.
 • 'Εφορος: Δημήτριος Κούρτης, Καθηγητής.
 • Σύμβουλοι: Αμαλία Καραπασχαλίδου, Αρχαιολόγος, Αναστάσιος Καλαθέρης, Μηχανικός.
1985-1987
 • Πρόεδρος: Δημήτριος Κατσάλης, Πολιτικός Μηχανικός
 • Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Καδίτης, Καθηγητής.*
 • Γενικός Γραμματέας: Ελευθέριος Ιωαννίδης, Επ. Δ/ντής Δήμου Χαλκιδέων.
 • Ταμίας: Ελευθέριος Γάσπαρης, Τμ/ρχης Εμπορ. Τράπεζας.
 • 'Εφορος: Αντώνιος Μουστάκας, έμπορος
 • Σύμβουλοι: Αμαλία Καραπασχαλίδου, Αρχαιολόγος, Αδαμάντιος Σάμψων, Αρχαιολόγος.
 *Μετά το θάνατο του Γιώργου Καδίτη στη θέση του Αντ/δρου εκλέχθηκε η Αμαλία Καραπασχαλίδου και την κενή θέση του Δ.Σ κατέλαβε το αναπληρωματικό μέλος Μάριος Μάϊσης. 

1987-1990

 • Πρόεδρος: Δημήτριος Κατσάλης, Πολιτικός Μηχανικός
 • Αντιπρόεδρος: Πηνελόπη Νικολάου, Φιλόλογος.
 • Γενικός Γραμματέας: Αμαλία Καραπασχαλίδου, Αρχαιολόγος.
 • Ταμίας: Ελευθέριος Γάσπαρης, Τμ/ρχης Εμπορ. Τράπεζας.
 • 'Εφορος: Ελευθέριος Ιωαννίδης, Επ. Δ/ντής Δήμου Χαλκιδέων.
 • Σύμβουλοι:Αντώνιος Μουστάκας, έμπορος, Βαγγέλης Χανιάς.
 1991-1994
 • Πρόεδρος: Δημήτριος Κατσάλης, Πολιτικός Μηχανικός
 • Αντιπρόεδρος: Ν.Δ.Τριανταφυλλόπουλος, Φιλόλογος.
 • Γενικός Γραμματέας: Αντώνιος Μουστάκας, έμπορος
 • Ταμίας: Ελευθέριος Ιωαννίδης, Επ. Δ/ντής Δήμου Χαλκιδέων.
 • 'Εφορος: Αλέκα Σίδερη, Διακοσμήτρια.
 • Σύμβουλοι:Σταυρούλα Σκιά Νικολάκη, Συμβολαιογράφος, Χρήστος Τζαχρήστος Δ/ντης ΝΕΛ Ν. Ευβοίας.
 1995-1998

 • Πρόεδρος: Δημήτριος Κατσάλης, Πολιτικός Μηχανικός
 • Αντιπρόεδρος: Αλέκα Σίδερη, Διακοσμήτρια.
 • Γενικός Γραμματέας: Αντώνης Παύλου, Φιλόλογος
 • Ταμίας: Χρήστος Τζαχρήστος Δ/ντής ΝΕΛ Ν. Ευβοίας.
 • 'Εφορος: Σταυρούλα Σκιά Νικολάκη, Συμβολαιογράφος.
 • Σύμβουλοι: Σούλα Παπαγεωργοπούλου, Δρ.Φιλολογίας, Γεώργιος Πανωτόπουλος.
*Οι εκλογές για την ανάδειξη του Δ.Σ δεν πραγματοποιήθηκαν κατά τα έτη 1998, 1999 και 2000, αλλά στις 5 Φεβρουαρίου του 2001.  
2001-2003
 • Πρόεδρος: Σούλα Παπαγεωργοπούλου, Δρ.Φιλολογίας, Σχ. Σύμβουλος Δ.Ε
 • Αντιπρόεδρος: Ελένη Ιωαννίδη, Φυσικός-Σεισμολόγος.
 • Γενικός Γραμματέας: Αναστασία Γαλάνη, Γραμματέας Δήμου Χαλκιδέων.
 • Ταμίας: Σωτηρία Μπάκα, Βρεφοκόμος.
 • 'Εφορος: Αναστασία Γαλάνη, Γραμματέας Δήμου Χαλκιδέων.
 • Σύμβουλοι: Δημήτριος Κατσάλης, Πολιτικός Μηχανικός, Χρήστος Τζαχρήστος, Μαθηματικός.
2004-2006
 • Πρόεδρος: Σούλα Παπαγεωργοπούλου, Δρ.Φιλολογίας, Σχ. Σύμβουλος Δ.Ε
 • Αντιπρόεδρος: Ελευθέριος Ιωαννίδης, Επ. Δ/ντης Δήμου Χαλκιδέων.
 •  Γραμματέας: Αναστασία Γαλάνη, Γραμματέας Δήμου Χαλκιδέων.
 • Ταμίας: Αδ. Κανελλόπουλος, Θεολόγος.
 • 'Εφορος: Αναστασία Γαλάνη, Γραμματέας Δήμου Χαλκιδέων.
 • Σύμβουλοι: Ιωάννης Καρακατσάνης, Υπάλληλος Δ.Ε.Η, Ευάγγελος Χαμιάς, Μηχ, Ηλεκρολόγος.
2007-2010
 • Πρόεδρος: Σούλα Παπαγεωργοπούλου, Δρ.Φιλολογίας, Σχ. Σύμβουλος Δ.Ε
 • Αντιπρόεδρος: Αναστασία Γαλάνη,Υπάλληλος Δήμου Χαλκιδέων.
 •  Γραμματέας: Μαρία Φλουτσάκου, Τοπογράφος Μηχανικός.
 • Ταμίας: Νεκτάριος Λαμπρόπουλος, Αρχαιολόγος, Καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής.
 • 'Εφορος: Αριστείδης Αράπογλου, MSc, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Ερευνητής, Συγγραφέας.
 • Σύμβουλοι: Ελευθέριος Ιωαννίδης, Επ. Δ/ντης Δήμου Χαλκιδέων.
2010-2015
 • Πρόεδρος: Αριστείδης Αράπογλου, MSc, M.Ed,  Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Ερευνητής, Συγγραφέας.
 • Αντιπρόεδρος: Μαρία Φλουτσάκου, Τοπογράφος Μηχανικός.
 • Γραμματέας: Άννα Τσιούπρου, M.Α,  Εκπαιδευτικός Αγγλικής Φιλολογίας
 • Ταμίας:Κωνσταντίνος Μπαϊρακτάρης, Εκπαιδευτικός Π.Ε, Συγγραφέας.
 • 'Εφορος: Αναστασία Γαλάνη,Υπάλληλος Δήμου Χαλκιδέων
 • Σύμβουλοι:Δήμητρα Παπαμιχαήλ, Ιατρός-Μικροβιολόγος, Καλαθέρης Αναστάσιος, Αρχιτέκτων
2015-

 • Πρόεδρος: Αράπογλου Αριστείδης, Εκπ/κός Πληροφορικής, Συγγραφέας-Ερευνητής, Μ.Sc., M.Ed.
 • Αντιπρόεδρος: Γαλάνη Αναστασία, συντ. Υπάλληλος Δήμου Χαλκιδέων
 • Γεν. Γραμματέας:Τσιούπρου Άννα, Εκπ/κός Αγγλικής Φιλολογίας, Μ.Α
 • Ταμίας: Μπαϊρακτάρης Κωνσταντίνος, συντ. Δάσκαλος, Συγγραφέας
 • Έφορος:  Λαμπρόπουλος Νεκτάριος, Αρχαιολόγος  Ε.Κ.Π.Α., Μ.Α.
 • Σύμβουλοι: Παπαμιχαήλ Δήμητρα, Ιατρός Μικροβιολόγος,  Γερογιάννη Αγγελική, Χειρούργος Οδοντίατρος
 • Αναπληρωματικό Μέλος : Φλουτσάκου Μαρία, Τοπογράφος Μηχανικός